Senders de la Vall del Segadell

Itinerari

Nom

Recorregut

1

Circuit de Santa Magdalena

Pardines - Puigsac - Pla Martí - Pardines

1-1

Antic camí de Sta. Magdalena

Pardines - El Casot - Puigsac

2

Masies de la Baga

Pardines - Vilaró - L'Orri - Pardines

3

Fonts del Segadell / Collada Verda

Pardines - Fonts del Segadell - Collada Verda - Pardines

4

El Tos / Pla d'Aranyes

Pardines - El Tos - Pla d’Aranyes - Pardines

4-1

Puig Cerverís

Pardines - El Tos - P.Cerverís - Pla d’Aranyes - Pardines

5

La Falgosa / Els Set Fortins

Pardines - La Falgosa - Mas Conill - Pardines

6

Ribes Altes

Pardines - Coromines - Ribes Altes - Pardines

7

La Boixatera

Pardines - La Rovira - Boixatera - Pardines

7-1

Ruta de les Mines

Pardines - Boixatera - Mines d'Antimoni - Pardines

7-2

Bosc de La Rovira

Pardines - La Rovira - Pardines

7-3

Mosquetosa

Pardines - La Rovira - Mosquetosa - Pardines

8

Pou de Glaç

Pardines - Serra C.Dulsat - Estany C.Roca - Pardines

9

Taga

Pardines - Nou Fonts - Taga - Estany C.Roca - Pardines

10

Olla de Pardines

Pardines - Cerveris - C. Verda - Taga - Pardines

 

 

Un dels grans projectes del Centre Alpí és la recuperació de la xarxa d'antics camins que creuaven la Vall del Segadell i permetien als pardinencs moure's entre el poble, els camps de conreu i els prats de pastura; traslladant bestiar, collites i estris de treball.

 

El projecte consta de diferents tasques: identificació dels camins, neteja de vegetació i pedres que els van tapant; condicionament de trams difícils i/o malmesos, i senyalització i documentació. Per a la seva realització és imprescindible la col·laboració dels veïns del poble, com a posseïdors de la memòria històrica que recorda els antics traçats i com a propietaris de terrenys i finques per on discorren les rutes.

 

Un dels principals aspectes a tenir en compte és el respecte que s'ha de tenir en vers les propietats particulars i de la Natura en general, tant a l'hora de conformar els camins com a l'hora d'utilitzar-los. És molt important que no es deixin tanques obertes, es pot escapar bestiar i causar maldecaps innecessaris.

 

Aquesta és una tasca que s'ha d'anar fent de mica en mica i que no s'acaba mai, ja que requereix un fort esforç personal i un manteniment continuat.

 

Ja s'han recuperat, i s'estan utilitzant, camins com el Camí de la Rovira, l'antic camí de Santa Magdalena o el camí de la serra de can Dulsat. Però encara falta acabar de senyalitzar-los i condicionar-los. A més, cal tenir present la força de la Natura a la Vall del Segadell, que tendeix a ocupar tot l'espai disponible i que fa que camins ja oberts desapareixen sota una capa de vegetació al poc temps de no utilitzar-los.

 

Hem arribat a un punt on creiem que la feina feta és suficient com per a exposar-la en públic. És per això que hem desenvolupat i exposem la documentació referent a un conjunt de propostes d'itineraris i rutes que recorren trams de l'esmentada xarxa de camins. La documentació presentada es va desenvolupant i complementant conjuntament amb la resta del projecte. Ja disposem de la documentació suficient com per a que sigui d'utilitat pels excursionistes que vulguin gaudir dels racons i paisatges de la vall.

 

Animem a tots els socis interessats a col·laborar en aquest projecte tant a aportar documentació i fotografies, que puguin enriquir el contingut de la informació presentada, com a utilitzar els camins oberts i ajudar a mantenir-los nets i a l'abast de tothom.

 

La base topogràfica utilitzada és propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, disponible a www.icc.cat