Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 9 - Taga

 

La Flora

 

HÀBITATS REPRESENTATIUS 

 

 PRAT DE DALL

Entre les herbes altes dels prats de dall de tant en tant en despunten algunes de molt boniques i interessants com podria ser la genciana groga o vera (Gentiana lutea), o bé el rovell d'ou (Trollius europaeus).

 

 PRAT ALPÍ

A mesura que guanyem alçada, anirem detectant com el paisatge es transforma cada vegada més fins esdevenir un prat d'herba baixa plena de floretes de mil i un colors. Efectivament val la pena d'aturar-se per observar-ne algunes: les primaveres (Primula veris), les gencianes de color blau (Gentiana acaulis i Gentiana verna), orquídies com la Nigritella nigra, ...quin espectacle!

 

A cotes superiors als 2.200 metres d'alçada ja no trobem arbres de gran tamany, la neu els esclafaria. Tot i així de vegades trobem algun petit arbust ajagut a terra com és el cas del ginebró (Juniperus communis ssp nana).

 

 

La Fauna

 

Pel que fa a la fauna, és curiós detectar com a finals d'hivern, abans que surti l'herba, aquests prats s'omplen de petites muntanyetes de dos pams d'alçada fets a base de terra tendra i humida; es tracta de l'activitat del talps (Talpa europaea) que s'afanya a fer les seves galeries subterrànies.

 

 

Flora i Fauna

 

Panoràmica prats de dall

Gentiana lutea, genciana vera o groga

Trollius europaeus, rovell d'ou

Primula veris, flor de cucut o primavera

Gentiana acaule, genciana alpina

Gentiana verna, pastorella

Nigritella nigra, nigritel·la

Fruit de Juniperus communis, ginebró

Carlina acaulis, carlines o sols

Flor Taraxacum officinalis, pixallit, dent de lleó

Talp (Talpa europaea)

Talp (Talpa europaea)