Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 8 - Pou de Glaç

 

La Flora

 

HÀBITAT  MÉS CARACTERÍSTICS

 

 MOLLERES

A l'estany de Can Roca trobem un tipus de vegetació de vora d'estanyol protagonitzat per una  herba anomenada Eleocaris (Eleocharis palustris) que forma una extensa capa d'herba que sembla que vulgui invadir les aigües de l'estanyol. També l'acompanyen: les veròniques d'aigua (Veronica anagallis-aquatica), o l'herba cotonera (Eriophorum angustifolium).

 

Aquest tipus d'ambients entollats i rics en matèria orgànica són de gran interés  biològic (anomenades molleres alcalines).

 

 

La Fauna

 

Entre les herbes hi trobarem una gran quantitat d'espiadimonis (insecte del grup dels Odonats) que busquen el moment per aparellar-se i pondre els ous a l'aigua. També hi podrem observar la granota roja (Rana temporaria) ajaguda dalt les pedres del marge de l'estany a punt de saltar.

 

 

Flora i Fauna

 

Estany de Can Roca amb la vegetació de mulleres

Parnasia palustris, herba fetgera blanca

Veronica anagallis-aquatica

Herba cotonera

Flor d'Erhyophorum sp, jonc llanut, herba cotonera

Granota roja (Rana temporaria)