Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 7-1 - Ruta de les Mines

 

La Flora

 

HÀBITAT DE MATOLLAR

El  ginestar és el paisatge més abundant d'aquesta solana pardinenca. En realitat es tracta d'una vegetació arbustiva de màxim 2 metres d'alçada que durant els mesos de primavera esdevenen veritables decorats de floració: el groc normalment el protagonitza el ginestell o gódua (Sarothamnus scoparius), mentre que  el color blanc el protagonitza  l'aranyoner o arç negre (Prunus spinosa).

 

Entre les roques que anem trobant pel sender surten algunes flors d'agradable aspecte que floreixen ben entrat l'estiu, es tracta de la bruguerola (Calluna vulgaris), o bé els clavellets de muntanya (Dianthus sp).

 

 

La Fauna

 

Passejant per les fagedes s'aconsella l'observació de diverses espècies d'aus menudes, força refiades i molt acolorides, que pertanyen al grup de les anomenades mallerengues (Parus sp).

 

 

Flora i Fauna

 

Matollar de boix i ginestell

ginestra o ginestell (Sarothamnus scoparius)

Arç negre

Fruit de Prunus spinosa, arç negre

Detall de Calluna vulgaris, bruguerola

Flor de bruguerola

Detall de Dianthus barbatus, clavellines

Flor de Dianthus barbatus, clavellina

Mallerenga petita (Parus sp)