Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 6 - Ribes Altes

 

La Flora

 

HÀBITAT DE MARGES DE CAMI I PARET SECA

Mentre caminem per senders amb marges empedrats, especialment als indrets on el ciment encara no hi ha arribat, trobem un conjunt d'herbes de petit tamany molt ben arrelades entre les escletxes dels blocs de roca; la falzia prima (Asplenium septentrionale) en representació de les falgueres de roca, o bé l'herba de les orenetes (Chelidonium majus) que antigament s'usava  per cremar les berruguetes de la pell gràcies al suc lletós que segrega. Sobretot als marges ben consolidats,  hi trobarem les clavellines (Dianthus monspessulanus) i ortigues (Urtica dioica).

 

Dos dels arbusts més representatius d'aquets ambients sense dubte en són  la romaguera o esbarcer (Rubus sp), i el roser bord o escanyaguilles (Rosa canina).

 

 

La Fauna

 

A nivell de fauna serà relativament fàcil l'observació de diverses espècies de papallones: les  blavetes (licènids) que s'aturen a llepar la humitat que regalima d'algun marge, o les llimoneres (Gonepteryx sp), papallones de gran tamany de color groc.

 

 

Flora i Fauna

 

Dianthus monspessulanus, clavellina

Urtica dioica, ortiga

Detall flors d'ortiga

Flor de Rubus sp, romaguera o esbarcer

Detall flor de romaguera o esbarcer

Maduracio mores d'esbarcers

Fruits madurs de Roser bord o escanyaguilles

Dos fruits roser bord madurant