Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 4-1 - Puig Cerverís

 

La Flora

 

HÀBITATS REPRESENTATIUS : 

 

HÀBITAT DE ROUREDA SECA

A la vessant solana de la Vall, trobem un tipus de roureda protagonitzada pel roure martinenc (Quercus humilis) i el boix (Buxus sempervirens). A les parts més ombrívoles, de tant en tant trobarem clapes d'una falguera força alta, es tracta de la falguera aquilina (Pteridium aquilinum).

 

HÀBITAT DE MATOLLAR

El ginestar és el paisatge més abundant d'aquesta solana pardinenca. En realitat es tracta d'una vegetació arbustiva de màxim 2 metres d'alçada que durant els mesos de primavera esdevenen veritables decorats de floració: el groc normalment el protagonitza el ginestell o gódua (Sarothamnus scoparius), mentre que  el color blanc el protagonitza  l'aranyoner

 o arç negre (Prunus spinosa).

La Fauna

Entre les branques de l'aranyoner és freqüent observar-hi algun petit ocell caçador com l'escorxador (Lanius collurio) o també el bitxac comú (Saxicola torquata). Ambdues espècies utilitzen els branquillons punxeguts de l'arç per emmagatzemar algunes de les seves preses ja mortes (escarabats, sargantanes menudes,...).

Flora i Fauna

Matollar de boix i ginestell

Matollar amb falguera aquilina

Detall de Pteridium aquilinum, falguera aquilina

ginestra o ginestell (Sarothamnus scoparius)

Arç negre