Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 3 - Fonts del Segadell / Collada Verda

 

La Flora

 

HÀBITATS REPRESENTATIUS:

 

HÀBITAT DE PRATS DE DALL

La tal.la d'antics boscos de faig i roure actualment han esdevingut fèrtils prats de dall, per aquest motiu a mesura que ens allunyem del riu Segadell trobem algunes clapes de bosc envoltades de grans prats d'herba alta que a l'estiu són dallats i embalats.  Més amunt de Santa Magdalena hi trobem un bosquet de bedolls (Betula pendula) que la gent de la zona coneix com la Devesa dels beços.  

 

D'entre les herbes més representatives als prats de dall trobem l'herba escallera (Rhinanthus mediterraneus), la pastanaga borda (Daucus carota), o el panical blau (Eryngium bourgatii).

 

HÀBITAT DE BOIXEDA

Entre la franja que separa les pastures de la falda del Taga amb els boscos humits que voregen Can Dulsat i Can Barratort,  sovint trobarem una franja arbsutiva protaginitzada pel boix (Buxus sempervirens). Aquest tipus de vegetació ens delata el paper que desenvolupa encara la  ramaderia de la zona  i que posa a ratlla el bosc .

 

Entre els espais sense boixos són freqüents algunes herbes que floreixen a principis de primavera, com per exemple la flor de cucut o primaveres (Primula veris), la pastorella (Gentiana verna), o l'herba blava (Polygala calcarea).

 

La Fauna

 

Als mesos d'estiu aquest ambient de prats és ple d'insectes pol·linitzadors que sovint són capturats per algunes aus de petit tamany que es deleixen per atipar-se'n abans no torni el dur hivern. Ens referim al còlit gris (Oenanthe oenanthe), o bé la merla de pit blanc (Turdus torquatus).

 

 

Flora i Fauna

 

Panoràmica prats de dall

Prats de dall a la primavera

Devesa dels beços al mes de Maig

Rhinanthus mediterraneus, herba escallera

Prat de dall amb Daucus carota, pastanaga borda

Eryngium bourgatii, panical blau

Hàbitat de prats de dall i boixeda

Primula veris, flor de cucut o primavera

Gentiana verna, pastorella

Polygala calcarea, herba blava

Herba blava