Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 2 - Masies de la Baga

 

La Flora

 

HÀBITATS REPRESENTATIUS :

 

DE PRATS I BOSQUINES

En molts dels indrets  de la Vall del Segadell, la vegetació forestal primària que formaven antany les freixenedes i rouredes, actualment està substituïda per conreus i prats de dall. Tot plegat li configura un paisatge en forma de mosaic a base de prats delimitats pels marges i parets de pedra seca. Entremig de les pedres hi surten arbrisons com el saüc (Sambucus nigra) o l'arç blanc (Crataegus monogyna).

 

ROUREDA HUMIDA

La roureda de roure de fulla gran sovinteja pels voltants de Can Barratort i Can Perpinyà, es tracta d'un bosc que requereix unes condicions climàtiques fresques i humides, i que troba a aquest sector obac de la vall. L'arbre més representatiu és el roure de fulla gran (Quercus petraea), tot i que també l'acompanyen algun cirerer bord (Prunus avium), el til.ler o tell de fulla gran (Tilia platyphyllos). Al seu sotabosc és freqüent tobar-hi l'astràntia

 (Astrantia majus) i  el te de bosc (Galium vernum).

 

La Fauna

 

Als boscos de roure envellits,- i amb grans troncs plens de forats i fissures-, és freqüent de detectar-hi la presència d' alguna au típicament forestal com el picot garser gros (Dendrocopus major), o bé el tímid pica-soques blau (Sitta europaea).

 

 

Flora i Fauna

 

Panoràmica prats de dall

Prats de dall a la primavera

Fruit de sambucus nigra, saüc negre

Fruits del crataegus monogyna, arç blanc

Quercus petraea, roure de fulla gran

Roureda de roure de fulla gran

Prunus avium, cirerer bord a la tardor

Cirerers a la tardor, vista des del Casot

Detall de Tilia cordata, tell o til.ler

Astrantia major, astràntia

Galium vernum, te de bosc