Senders de la Vall del Segadell

 

Itinerari : 1 - Circuit de Santa Magdalena

 

La Flora

 

HÀBITATS  REPRESENTATIUS :

 

BOSC DE  RIBERA

A les fondalades de la vall del riu Segadell trobem  un tipus de bosc de ribera anomenat  verneda. Es tracta d'un ambient ombrívol i humit  que permet el creixement d'un conjunt de plantes que floreixen  a finals d'hivern com l'herba fetgera (Hepatica nobilis) . També hi podem trobar maduixeres (Fragaria vesca) i l'herba de Sant Robert (Geranium robertianum)

 

FREIXENEDA

A mesura que ens allunyem de la influència del riu, a les vessants del veïnat de Vilaró podem observar-hi algunes clapes de bosquets humits protagonitzats pel freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i l'avellaner (Corylus avellana). Es tracta d'un tipus de comunitat vegetal que ens marca la transició entre el bosc de ribera, i les rouredes de roure de fulla gran que trobarem muntanya amunt.

 

La Fauna

 

A les fonts que trobem pel sender, sobretot allà on l'aigua s'hi acumula de forma permanent, hi podem trobar larves de salamandres (Salamandra salamandra), i capgrossos de granota roja (Rana temporaria).

 

 

Flora i Fauna

 

Verneda a finals d'hivern

Dibuixos de l'Alnus glutionosa, vern

Hepatica nobilis, herba fetgera

Flor d'herba fetgera blava

Geranium robertianum, Herba de Sant Robert

Fraxinus excelsior , freixe a la tardor

Fruit d'avellana

Roureda de roure de fulla gran

Salamandra

Larva de salamandra (Salamandra salamandra)

Posta d'ous de granota roja amb capgrossos

Granota roja (Rana temporaria)