EL MOLÍ D’EN ROCA

 

En aquest edifici, actualment en ruïnes, hi havia un molí que movia l’aigua del riu Segadell. Deixà de funcionar després de la guerra civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració de la farina: fins fa prop de cent anys hom emprava el corrent dels rius ràpids per a moure els molins i moldre el blat. Encara avui dia es poden  veure alguns d’aquests molins hidràulics, però d’aleshores ençà el seu aprofitament hidràulic s’ha orientat bàsicament a la producció d’electricitat amb centrals hidroelèctriques.

Els primers molins romans funcionaven  de forma manual o bé per tracció animal. Va ser cap a mitjan segle I aC quan es va estendre l’ús de la roda hidràulica com a mitjà d’obtenció d’energia.

Fins la dècada dels seixanta  molts prats de pastura de l’actualitat eren camps de cereals pel consum del mateix poble. En la imatge següent es pot observar un sistema mecànic de molí fariner tradicional per a l’obtenció de farina: els àleps tenen una forma corbada que l’aigua frega fent-los avançar. Actua horitzontalment i l’arbre, o eix, ho fa verticalment, fent girar la pedra superior i produint la farina a partir del gra.

 

A Pardines tenim notícia de l’existència de molins ja l’any 1228. El 4 de març de 1663 trobem mencionat Antoni Milassa, moliner de Sant Esteve de Pardines.