Mines de la Collada Verda

      

Mines d’antimoni: Segons consta a la guia de la Vall de Ribes, aquestes mines foren explotades fins al 1923, any en què es van abandonar a causa del seu escàs rendiment, donat a l’alt cost de la fosa de material per a la combinació d’antimoni i altres materials. El camí que s’utilitzava era al camí de Camprodon a Ribes (Camí Ral). Amb l’abandonament de les mines, el camí es va deteriorar, essent sols utilitzable per cavalleries. Anys més tard es va arreglar tal com el coneixem avui, apte per vehicles tot terreny.