EL CANAL DE PARDINES

 

La central hidroelèctrica instal.lada entre Pardines i Ribes l’any 1949 té una potència elèctrica mitjana de tres milions de kw/any.

 

El canal de Pardines, situat en l’origen del riu Segadell, a l’alçada de can Roca, disposa un conjunt d’obres anomenades bocal, que permet l’ingrés de les aigües, i d’un regulador a la disposició de tancament, a prop del començament del canal amb què es pot regular l’aigua segons les possibilitats de capacitat. La longitud d’aquest canal és de 5 km (1,5 km dels quals està foradat en túnels) i 1 m d’amplada, al final del qual hi ha la cambra de càrrega, que és un petit embassament destinat a emmagatzemar l’aigua per assegurar-ne el cabal. Aquesta cambra té volum de 600 m cúbics amb una profunditat d’1 m. La central està connectada amb aquesta cambra mitjançant una canonada de 600 m de longitud, amb un desnivell de 250 m i un diàmetre de 600 mm.

 

L’empresa arrendatària estava obligada a lliurar a Pardines 20 CV de potència elèctrica. Aquesta potència es va traduir en un consum mensual de 1675 kw/h de mitjana. L’any 1976, l’Ajuntament va comprar per 50.000 ptes l’augment de 30 CV; per tant, es va passar de 20 a 50 CV de potència. L’any 1991 es va rescindir aquesta obligació passant-ne a cobrar un arrendament. El poble es subministrava directament de FECSA ja que el consum anava en constant increment.